کرونا؛ آیا دست دادن منسوخ می‌شود؟
۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۰
دست دادن ممکن است صرفا سلام و تعارف ساده بین غرییه‌هایی باشد که دیگر یکدیگر را نخواهند دید یا ممکن است نتیجه‌ دست دادن معامله‌های میلیارد دلاری باشد. اما مردم دنیا این روزها سعی می‌کنند هنجارهای هزاران ساله بیولوژیک-اجتماعی خود را نادیده گرفته و از …

استان ها

بیشتر بخوانید
چرا آب زنده‌رود خشک شد؟
۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۲
واکاوی دقیق و به دور از حاشیۀ بحران آب مرکز کشور بیانگر آن است که احیای حوضه آبریز زاینده‌رود بیش از نیاز به راهکارهای ابتکاری، نیازمند تغییر رویکرد مدیریت منابع آب متناسب با شرایط موجود است.
بنر اول
داستان خود را خلق کنید! َشروع کنید
بنر دوم
ارتباط در عصر ارتباطات سیمکارت نسل 5G
بنر سوم
داستان خود را خلق کنید! َشروع کنید
Loading
Loading

فرهنگ و هنر

بیشتر بخوانید

بنرها

بنر اول
داستان خود را خلق کنید! َشروع کنید
بنر دوم
ارتباط در عصر ارتباطات سیمکارت نسل 5G
بنر سوم
داستان خود را خلق کنید! َشروع کنید