موشک آریان 5 آریاناسپیس با تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا در روز پنجشنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱، در مرکز فضایی گویان در کورو فرانسه به سکوی پرتاب، پرتاب شد. تلسکوپ فضایی جیمز وب یک تلسکوپ مادون قرمز بزرگ با آینه اولیه 21.3 فوت (6.5 متر) است. این رصدخانه هر مرحله از تاریخ کیهانی را مطالعه خواهد کرد - از درون منظومه شمسی ما تا دورترین کهکشان های قابل مشاهده در کیهان اولیه.